Service

dental

&teknik

AB

 

MiLi

 

 

Service

 

Det ställs höga krav på den moderna kliniken. Lagar och förordningar styr hur medicinteknisk utrustning skall skötas och underhållas.

 

Genom att årligen utföra tillsyn, underhåll och service säkerställer vi kvalitén på er utrustning. Detta i sin tur bidrar till att öka dina dentalutrustningars livslängd och på så vis minskas även risken för stillestånd och onödiga akutreparationer.

 

Underhållsservice skall utföras enligt fabrikantens anvisningar. Vid denna service byts alla de delar som tillverkaren rekommenderar.

MiLi dental&teknik AB

Risinge Vitarör

360 43 Åryd

+4670-1054827

mikael@milidental.se